Welkom bij de Assertiviteit Test

Wat goed dat je even de tijd neemt om te kijken in hoeverre jij assertief bent. Hoe beter je voor jezelf kunt opkomen, des te minder anderen over jouw grenzen gaan. Dit voorkomt vaak veel stress. Deze vragenlijst, van Annita Rogier (Rogier 2016), is informeel van aard en onderzoekt in welke mate jij assertief bent op dit moment. Er bestaat geen goed of fout antwoord.
De test bestaat uit 21 vragen. Je ontvangt jouw persoonlijke uitslag direct op jouw scherm!

Veel succes!

Sanne van Wamel

 


 

Jouw naam
1. 
Ik durf het tegen mijn manager te zeggen als ik te veel werk heb.

2. 
Ik zal hulp vragen als ik dat nodig heb.

3. 
Ik durf mensen aan te spreken als hun gedrag mij stoort.

4. 
Ik durf het te zeggen als de sigarettenrook van iemand mij stoort.

5. 
Ik vind het gemakkelijk om een praatje te maken met een onbekende.

6. 
Ik durf nee te zeggen als men mij iets onredelijks vraagt.

7. 
Ik geef in een groep gemakkelijk en overtuigd mijn mening.

8. 
Ik durf nee te zeggen tegen een uitnodiging waar ik geen zin in heb.

9. 
Ik durf iemand aan te spreken (bijv. een onaangename lichaamsgeur).

10. 
Ik zeg er iets van als iemand voordringt in de winkel.

11. 
Ik zeg er iets van als men mij stoort in mijn werk.

12. 
Ik durf vrienden te vragen wat ze van me denken.

13. 
Ik ben een gangmaker op feestjes.

14. 
Ik weet direct wat ik moet zeggen in gesprekken.

15. 
Ik geef in een groep gemakkelijk antwoord op onverwachte vragen.

16. 
Ik zeg in gezelschap meestal als eerste iets.

17. 
Ik vind het gemakkelijk om opslag te vragen aan mijn leidinggevende.

18. 
Ik durf in een groep om uitleg te vragen bij onduidelijkheden.

19. 
Ik durf als ik te laat kom gerust vooraan te gaan zitten.

20. 
Ik zeg er iets van als men in de bioscoop tegen mijn stoel schopt.

21. 
Ik voel me redelijk op mijn gemak als ik voor een groep moet spreken.