Maak deze test alléén in opdracht van Your Healthy Mind!


Welkom bij de Psychologische Flexibiliteit Test

De FIT-60 (T. Batink, G. Jansen & H. de Mey; 2021) is een instrument waarmee in kaart kan worden gebracht hoe flexibel jij in het leven staat. Deze flexibiliteit bepaalt hoe jij omgaat met vervelende gedachten, emoties en (lichamelijke)ervaringen. Hoe flexibeler je bent, hoe makkelijker je om kan gaan met de vervelende ervaringen die jij op jouw pad tegen komt. De hier gemeten flexibiliteit, wordt gedefinieerd door de aanwezigheid van de zes kerncomponenten van Acceptance and Commitment Therapy (ACT); Acceptatie, Defusie, Mindfulness, Jezelf observeren, Waarden en Toegewijde actie.

De FIT-60 bestaat uit 60 stellingen. Lees elke stelling aandachtig door en geef daarna aan in hoeverre deze stelling van toepassing is op jou. Denk niet te lang na, maar geef jouw eerste mening. Hoe hoger het cijfer dat je geeft, hoe meer deze stelling van toepassing is op jou (6=helemaal eens). Hoe lager het cijfer dat je geeft, hoe minder deze stelling van toepassing is op jou (0=helemaal oneens). Er bestaan geen goede of foute antwoorden. Al jouw antwoorden zijn oké.

De uitslag van deze test wordt direct gemaild Your Healthy Mind, en zal tijdens het eerstvolgende gesprek besproken worden met jou.

Veel succes!

Henry Poel & Sanne van Wamel
Your Healthy Mind


 

Jouw naam
Jouw email adres
1. 
Zorgen staan mijn succes in de weg.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

2. 
Ik voel me vaak beperkt door alles wat ik van mezelf moet.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

3. 
Ik kan negatieve gedachten over mijzelf hebben en tegelijkertijd weten dat ik oké ben.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

4. 
Als ik iets wil doen, dan ga ik er voor.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

5. 
Ik ben goed in staat om lange termijn doelen op te delen in korte termijn mogelijkheden.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

6. 
Mijn leven is goed in balans.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

7. 
Ik vind het moeilijk om doelgericht bezig te blijven.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

8. 
Ik heb voldoende vrienden.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

9. 
Mijn gedachten bezorgen mij ongemak of emotionele pijn.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

10. 
Het is oké als ik me iets onaangenaams herinner.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

11. 
Ik maak regelmatig concrete plannen voor de toekomst.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

12. 
Als iets me niet lukt dan zet ik door en probeer ik het op een andere manier aan te pakken.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

13. 
Ik ga graag naar mijn werk.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

14. 
Ik ben bereid om mijn angst volledig toe te laten.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

15. 
Ik vind het moeilijk om mijn aandacht te houden bij wat er in het hier en nu gebeurt.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

16. 
Ik ben snel afgeleid.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

17. 
Ik vind van mezelf dat ik altijd aardig moet zijn.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

18. 
Het is moeilijk voor me om de woorden te vinden die mijn gedachten beschrijven.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

19. 
Ik besef dat mijn zelfbeeld niet zoveel over mij als persoon zegt.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

20. 
Ik observeer mijn gevoelens zonder dat ik me erin verlies.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

21. 
Als ik thuis ben voel ik me op mijn gemak.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

22. 
Ik doe mijn best om geen negatieve dingen te hoeven ervaren.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

23. 
Ik heb last van een negatief zelfbeeld.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

24. 
Als ik iets niet goed doe, dan reken ik dat mezelf aan.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

25. 
Ik besef dat ik de dingen die ik doe, zelf heb gekozen.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

26. 
Als ik pijnlijke gevoelens toelaat, dan ben ik bang dat ze niet meer verdwijnen.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

27. 
Er zijn een aantal dingen die ik doe, die ik belangrijk vind.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

28. 
Ik heb last van het gevoel dat ik door de bomen het bos niet meer zie.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

29. 
Ik heb de neiging mijn pijn erger te maken met mijn gedachten.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

30. 
Ik vind het makkelijk om mijn gedachten van een andere kant te bekijken.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

31. 
Mijn pijnlijke ervaringen en herinneringen maken het me moeilijk om een waardevol leven te leiden.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

32. 
Als iemand een vervelende opmerking maakt, kan ik daar nog lang last van hebben.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

33. 
Ik hoef dingen niet altijd goed te doen van mezelf.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

34. 
Mijn werk en/of studie speelt een belangrijke rol in mijn leven.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

35. 
Gedachten die bij me opkomen moet ik onder controle houden.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

36. 
Ik kan goed beschrijven wat ik voel.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

37. 
Ik vind mijn leven waardevol.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

38. 
Ik geloof dat sommige van mijn gedachten abnormaal of slecht zijn en dat ik niet zo zou moeten doen.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

39. 
Sommige woorden kunnen mij heel hard raken.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

40. 
Ik ben onderweg om mijn doelen en dromen te bereiken.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

41. 
Ik besteed regelmatig tijd aan mijn hobby's.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

42. 
Ik heb de neiging erg sterk te reageren op mijn eigen negatieve gedachten.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

43. 
Ik keur mezelf af als ik rare gedachten heb.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

44. 
Ik kan makkelijk mijn overtuigingen en meningen onder woorden brengen.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

45. 
Emoties (zoals boosheid, verdriet) veroorzaken problemen in mijn leven.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

46. 
Ik sta los van mijn omgeving.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

47. 
Ik doe meerdere dingen die ik belangrijk vind.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

48. 
Ik vind het leuk om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

49. 
Ik kan goed beschrijven wat ik ervaar met mijn zintuigen, zoals wat ik hoor, zie en ruik.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

50. 
Ik vind steun bij de mensen in mijn omgeving.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

51. 
De gedachten die ik over mijzelf heb, bepalen niet wie ik ben.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

52. 
Ik schrik soms van de gedachten die ik heb.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

53. 
Ik ben bang voor mijn gevoelens.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

54. 
Mijn gedachten en gevoelens staan de manier waarop ik wil leven niet in de weg.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

55. 
Ik vind familie en/of vrienden belangrijk.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

56. 
Wanneer ik mezelf vergelijk met andere mensen, lijkt het dat de meesten onder hen hun leven beter in de hand hebben dan ik.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

57. 
Het is erg moeilijk om verontrustende gedachten los te laten, zelfs wanneer ik weet dat los laten mij zou helpen.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

58. 
Van sommige gedachten raak ik van streek.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

59. 
Ik ben erop uit om nieuwe dingen te doen.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens

60. 
Ik denk dat mijn emoties soms slecht of ongepast zijn en dat ik ze niet zou moeten voelen.

0= helemaal oneens ←→ 6 = helemaal eens